Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που τόσα χρόνια μας εμπιστευτήκατε.
Δυστυχώς ο COVID-19 είχε διάρκεια πολύ μεγαλύτερη απο τις αντοχές μας σαν επιχείρηση.
Ευχόμαστε η κοινωνία μας να αντιμετωπiσει έγκαιρα αυτόν τον τρομερό ιό.
Εμείς δεν αντέξαμε και κατεβάσαμε ρολά.
Καλή συνέχεια σε όλους σας.